Kətan, yağlı boya (60x40)
Oil on canvas (60x40)
____________________

O-09
Zakir Hüseynov
Azərbaycan SSRI rəssamı, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü.