Kətan, yağlı boya (68x48)
Oil on canvas (68x48)
____________________

O-08
Zakir Hüseynov
Azərbaycan SSRI rəssamı, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü.