Kətan, yağlı boya (70x50)
Oil on canvas (70x50)
____________________

O-07
Zakir Hüseynov
Azərbaycan SSRI rəssamı, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü.