Kətan, yağlı boya (50x58)
Oil on canvas (50x58)
____________________

O-06
Maral Rehmanzade
professional rəssamlıq təhsili görmüş azərbaycanlı qadın rəssam, qrafik, Azərbaycan Xalq Rəssamı (1964). Azərbaycan Respublikası Dövlət mükafatı laureatı (1965).