Kətan, yağlı boya (60x40)
Oil on canvas (60x40)
____________________

O-04