Kətan, yağlı boya (70x50)
Oil on canvas (70x50)
____________________

O-03