Kətan yağlı boya (100x90)
Oil on canvas (100x90)
____________
K69.5