Kətan yağlı boya (130x100)
Oil on canvas (130x100)
____________
K69.4