Kətan yağlı boya (120x100)
Oil on canvas (120x100)
____________
K69.2