Kətan yağlı boya (150x100)
Oil on canvas (150x100)
____________
K69.1