Kətan yağlı boya (110X45)
Oil on canvas (110X45)
K-47.9A