Kətan yağlı boya (20x40)
Oil on canvas (20x40)
K-47.97