Kətan, yağli boya (132x70)
Oil on canvas (132×70)
------------------
K-69.5