Kətan, yağli boya (120x150)
Oil on canvas (120x150)
___________
K-47.11