Kətan, yaglı boya (70×60)
Oil on canvas (70×40)
___________
K-8.14