Kətan, yağlı boya (85x53)
Oil on canvas (85x53)
__________
K-1.29