Kətan, yağlı boya (130x70)
Oil on canvas (130x70)
__________
K-8.18