Kətan yağlı boya (100x80)
Oil on canvas (100x80)
____________
K69.3