Kətan, yağlı boya (45x45)
Oil on canvas (45x45)
K-47.8A