Kətan, yağlı boya (25x20)
Oil on canvas (25x20)

K-47.93