Kətan yağlı boya (30x40)
Oil on canvas (30x40)
K-47.5A