Kətan, yağli boya (50x70)
Oil on canvas (50x70)
_______________
K-1.30