Kətan yağlı boya (50x45)
Oil on canvas (50x45)
___________________

K-47.31A