Kətan yağlı boya (62X40)
Oil on canvas (62X40)
K-47.3A