Kətan yağlı boya (70X50)
Oil on canvas (70X50)
K-47.2A