Kətan yağlı boya (45X60)
Oil on canvas (45X60)
K-47.96