Kətan, yaglı boya (45x35)
Oil on canvas (45x35)

47-22A