Kətan,yağli boya (65x50)
Oil on canvas (65x50)

K-23.49