Kətan,yağli boya (60x50)
Oil on canvas (60x50)
________________
K-47.73