Kətan,yağli boya (110x90)
Oil on canvas (110x90)
_____________
K-34.7 MİM