Kətan, yagli boya (30×40)
Oil on canvas (30×40)
________________
K-2.3