Kətan yağlı boya (100x40)
Oil on canvas (100x40)
___________________

K-47.27A