Kətan yağlı boya (60x60)
Oil on canvas (60x60)
K-47.A