Kətan yağlı boya (70x50)
Oil on canvas (70x50)
K-47.11A