Kətan yağlı boya (50x40)
Oil on canvas (50x40)
K-47.80