Kətan yağlı boya (85X50)
Oil on canvas (85X50)
K-47.68