Kətan, yağlı boya (70x50)
Oil on canvas (70x50)
________
K-8.31