Kətan, yağlı boya (130x90)
Oil on canvas (130x90)
___________
K-16.6