Kətan, yağlı boya (100×70)
Oil on canvas (100×70)
___________
K-12.8