Kətan,yağli boya (63x42)
Oil on canvas (63x42)
_________________
K-.1.82