Kətan, yağlı boya (35x45)
Oil on canvas (35x45)
_______________
K-1.39