Kətan, yağlı boya (80×60)
Oil on canvas (80×60)
____________
K-22.5