Kətan, yağlı boya (60x40)
Oil on canvas (60x40
_________
K-8.4