Kətan, yağlı boya (33x40)
Oil on canvas (33x40)
___________
K-8.14