Kətan, yağlı boya (50x60)
Oil on canvas (50x60)
__________
K-57.4